श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
अहमदनगर अहमदनगर
अहमदनगर संगमनेर
अहमदनगर श्रीरामपूर
हैदराबाद हैदराबाद
हैदराबाद नारायण पेठ
औरंगाबाद औरंगाबाद
बँगलोर बँगलोर
 
 आद्य ... अंत्य
मुख्य शाखा : चंदगड
शाखेचे नाव : बटकणंगले
सेवा प्रमुख :

सौ. आनंदीबाई रघुनाथ पाटील
मु. पो. बटकणंगले,
ता. गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर,

उपासना केंद्र :

सौ. आनंदीबाई रघुनाथ पाटील यांचे घरी, मु. पो. बटकणंगले,
ता. गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर.

उपासनेविषयी माहिती :

दर सोमवारी ७ ते ८।। सायंस्मरण भजन,
दर रविवारी सकाळी ८ ते ९ बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org