श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
अहमदनगर अहमदनगर
अहमदनगर संगमनेर
अहमदनगर श्रीरामपूर
हैदराबाद हैदराबाद
हैदराबाद नारायण पेठ
औरंगाबाद औरंगाबाद
बँगलोर बँगलोर
 
 आद्य ... अंत्य
मुख्य शाखा : सांगली
शाखेचे नाव : कवठे महाकाळ (मिरज)
सेवा प्रमुख : श्री शैलेंद्र वामन चव्हाण
महाकाली साखर कारखाना, राजाराम बापु नगर,
मु. पो. कवठे महाकाळ,
ता. मिरज, जि. सांगली
उपासना केंद्र : --
उपासनेविषयी माहिती : बालोपासना व भजन

© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org