श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
७०१ रायगड थळ (अलिबाग)
७०२ रायगड थळ बाजार
७०३ रायगड थळ चाळमळा
७०४ रायगड वरसोळी
७०५ रायगड गोरेगांव (रायगड)
७०६ रायगड खालापूर (खोपोली)
७०७ रायगड खोपोली (विहारी)
 
 आद्य... ९९ १०० - १०१ - १०२ १०३ ... अंत्य
मुख्य शाखा : रायगड
शाखेचे नाव : थळ बाजार
सेवा प्रमुख : सौ. शोभा विलास साईकर
स्टेट बँकेच्यावर, मु. पो. थळ बाजार,
ता. अलिबाग, जि. रायगड, पिन कोड - ४०२२०४.
उपासना केंद्र : श्री विठ्ठल मंदिर, थळबाजार, अलिबाग.
उपासनेविषयी माहिती : दररोज सकाळी ७ ते ८।। प्रातस्मरण,
सोमवारी दुपारी ४।। ते ५।। नित्योपासना,
गुरूवार, शनिवार दुपारी ४।। ते ६ सायंस्मरण

© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org