श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१६ शाखा

क्र. शाखा
७०१ थळ बाजार
७०२ थळ चाळमळा
७०३ वरसोळी
७०४ गोरेगांव (रायगड)
७०५ खालापूर (खोपोली)
७०६ खोपोली (विहारी)
७०७ बिरवाडी
 
आद्य... ९९ १०० - १०१ - १०२ १०३ ... अंत्य
शाखेचे नाव : थळ बाजार
सेवा प्रमुख : सौ. शोभा विलास साईकर
स्टेट बँकेच्यावर, मु. पो. थळ बाजार,
ता. अलिबाग, जि. रायगड, पिन कोड - ४०२२०४.
उपासना केंद्र : श्री विठ्ठल मंदिर, थळबाजार, अलिबाग.
उपासनेविषयी माहिती : दररोज सकाळी ७ ते ८।। प्रातस्मरण,
सोमवारी दुपारी ४।। ते ५।। नित्योपासना,
गुरूवार, शनिवार दुपारी ४।। ते ६ सायंस्मरण

© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org