श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
७०१ रायगड थळ (अलिबाग)
७०२ रायगड थळ बाजार
७०३ रायगड थळ चाळमळा
७०४ रायगड वरसोळी
७०५ रायगड गोरेगांव (रायगड)
७०६ रायगड खालापूर (खोपोली)
७०७ रायगड खोपोली (विहारी)
 
 आद्य... ९९ १०० - १०१ - १०२ १०३ ... अंत्य
मुख्य शाखा : रायगड
शाखेचे नाव : पोलादपूर
सेवा प्रमुख : श्रीमती पुष्पलता विठ्ठल शेट
बाजार पेठ, मु. पो. पोलादपूर,
ता. महाड, जि. रायगड, पिन कोड - ४०२३०३.
उपासना केंद्र : श्री हनूमान मंदिर
उपासनेविषयी माहिती : दररोज दुपारी ४ त ५।। प्रातस्मरण/सायंस्मरण आळीपाळीने,
दर रविवारी सकाळी ८।। ते १० बालोपासना

© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org