श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१६ शाखा

क्र. शाखा
७०१ थळ बाजार
७०२ थळ चाळमळा
७०३ वरसोळी
७०४ गोरेगांव (रायगड)
७०५ खालापूर (खोपोली)
७०६ खोपोली (विहारी)
७०७ बिरवाडी
 
आद्य... ९९ १०० - १०१ - १०२ १०३ ... अंत्य
शाखेचे नाव : पोलादपूर
सेवा प्रमुख : श्रीमती पुष्पलता विठ्ठल शेट
बाजार पेठ, मु. पो. पोलादपूर,
ता. महाड, जि. रायगड, पिन कोड - ४०२३०३.
उपासना केंद्र : श्री हनूमान मंदिर
उपासनेविषयी माहिती : दररोज दुपारी ४ त ५।। प्रातस्मरण/सायंस्मरण आळीपाळीने,
दर रविवारी सकाळी ८।। ते १० बालोपासना

© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org