श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
७०८ रायगड बिरवाडी
७०९ रायगड गांधारपाले
७१० रायगड हरिहरेश्वर
७११ रायगड इंदापूर
७१२ रायगड कुसगांव
७१३ रायगड महाड
७१४ रायगड माणगांव
 
 आद्य... १०० १०१ - १०२ - १०३ १०४ ... अंत्य
मुख्य शाखा : रायगड
शाखेचे नाव : गांधारपाले
सेवा प्रमुख : श्री साईनाथ मोरे
गांधारपाले (महाड)
उपासना केंद्र : श्री विठ्ठल मंदिर, गांधारपाले
उपासनेविषयी माहिती : दर रविवार सकाळी ८ ते ९ बालोपासना

© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org