श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
७२९ रायगड महान
७३० रायगड नेलोशी
७३१ रायगड रेवदंडा
७३२ रायगड रेवदंडा (बालोपासना शाखा)
७३३ रायगड वढाव
७३४ रायगड बहीरोळे
७३५ रायगड नागोठणे
 
 आद्य... १०३ १०४ - १०५ - १०६ १०७ ... अंत्य
मुख्य शाखा : रायगड
शाखेचे नाव : नेलोशी
सेवा प्रमुख : श्रीमती मनिषा मधुकर सोमण
मारूती आळी, मु. पो. रेवदंडा,
ता. अलिबाग, जि. रायगड, पिन कोड - ४०२२०२.
उपासना केंद्र : श्री विठोबा मंदिर, नेलोशी.
उपासनेविषयी माहिती : दर सोमवारी रात्रौ ९ ते १०।। सायंस्मरण,
दर रविवारी सकाळी ८ ते ९ बालोपासना

© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org