श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
७२९ रायगड महान
७३० रायगड नेलोशी
७३१ रायगड रेवदंडा
७३२ रायगड रेवदंडा (बालोपासना शाखा)
७३३ रायगड वढाव
७३४ रायगड बहीरोळे
७३५ रायगड नागोठणे
 
 आद्य... १०३ १०४ - १०५ - १०६ १०७ ... अंत्य
मुख्य शाखा : रत्नागिरी
शाखेचे नाव : धाकटी आबंवली
सेवा प्रमुख : सौ. राधिका बाळकृष्ण भुवड
मु. धाकटी आबंवली, पो. आसूद,
ता. दापोली, जि. रत्नागिरी, पिन कोड - ४१५७१२
उपासना केंद्र : --
उपासनेविषयी माहिती : दर सोमवारी रात्रौ ९ ते १०।। भजन,
दर रविवारी सकाळी ८ ते ९ बालोपासना

© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org