श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१६ शाखा

क्र. शाखा
७३६ वरसगांव
७३७ बोर्ली पंचतन
७३८ दिवेआगर
७३९ श्रीवर्धन
७४० वडवली
७४१ उरण
७४२ दापोली
 
आद्य... १०४ १०५ - १०६ - १०७ १०८ ... अंत्य
शाखेचे नाव : धाकटी आबंवली
सेवा प्रमुख : सौ. राधिका बाळकृष्ण भुवड
मु. धाकटी आबंवली, पो. आसूद,
ता. दापोली, जि. रत्नागिरी, पिन कोड - ४१५७१२
उपासना केंद्र : --
उपासनेविषयी माहिती : दर सोमवारी रात्रौ ९ ते १०।। भजन,
दर रविवारी सकाळी ८ ते ९ बालोपासना

© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org