श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१६ शाखा

क्र. शाखा
७३६ वरसगांव
७३७ बोर्ली पंचतन
७३८ दिवेआगर
७३९ श्रीवर्धन
७४० वडवली
७४१ उरण
७४२ दापोली
 
आद्य... १०४ १०५ - १०६ - १०७ १०८ ... अंत्य
शाखेचे नाव : लाडघर
सेवा प्रमुख : श्री. रमेश झगडे
मु. पो. लाडघर, ता. दापोली,
जि. रत्नागिरी पिन कोड - ४१५७१२.
उपासना केंद्र : श्री चंडिकादेवी मंदिर, लाडघर
उपासनेविषयी माहिती : दर रविवारी ९ ते १०।। सायंस्मरण भजन,
दर रविवारी सकाळी ८ ते ९ बालोपासना

© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org