श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
७३६ रायगड रोहा
७३७ रायगड वरसगांव
७३८ रायगड बोर्ली पंचतन
७३९ रायगड दिवेआगर
७४० रायगड श्रीवर्धन
७४१ रायगड वडवली
७४२ रायगड उरण
 
 आद्य... १०४ १०५ - १०६ - १०७ १०८ ... अंत्य
मुख्य शाखा : रत्नागिरी
शाखेचे नाव : लाडघर
सेवा प्रमुख : श्री. रमेश झगडे
मु. पो. लाडघर, ता. दापोली,
जि. रत्नागिरी पिन कोड - ४१५७१२.
उपासना केंद्र : श्री चंडिकादेवी मंदिर, लाडघर
उपासनेविषयी माहिती : दर रविवारी ९ ते १०।। सायंस्मरण भजन,
दर रविवारी सकाळी ८ ते ९ बालोपासना

© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org