श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
७४३ रत्नागिरी दापोली
७४४ रत्नागिरी धाकटी आबंवली
७४५ रत्नागिरी गिम्हवणे (दापोली)
७४६ रत्नागिरी हर्णे
७४७ रत्नागिरी जालगांव (दापोली)
७४८ रत्नागिरी जालगांव (पांगारवाडी)
७४९ रत्नागिरी करजगांव
 
 आद्य... १०५ १०६ - १०७ - १०८ १०९ ... अंत्य
मुख्य शाखा : रत्नागिरी
शाखेचे नाव : धाकटी आबंवली
सेवा प्रमुख : सौ. राधिका बाळकृष्ण भुवड
मु. धाकटी आबंवली, पो. आसूद,
ता. दापोली, जि. रत्नागिरी, पिन कोड - ४१५७१२
उपासना केंद्र : --
उपासनेविषयी माहिती : दर सोमवारी रात्रौ ९ ते १०।। भजन,
दर रविवारी सकाळी ८ ते ९ बालोपासना

© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org