श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१६ शाखा

क्र. शाखा
७४३ धाकटी आबंवली
७४४ गिम्हवणे (दापोली)
७४५ हर्णे
७४६ जालगांव (दापोली)
७४७ जालगांव (पांगारवाडी)
७४८ करजगांव
७४९ कर्दे
 
आद्य... १०५ १०६ - १०७ - १०८ १०९ ... अंत्य
शाखेचे नाव : लाडघर
सेवा प्रमुख : श्री. रमेश झगडे
मु. पो. लाडघर, ता. दापोली,
जि. रत्नागिरी पिन कोड - ४१५७१२.
उपासना केंद्र : श्री चंडिकादेवी मंदिर, लाडघर
उपासनेविषयी माहिती : दर रविवारी ९ ते १०।। सायंस्मरण भजन,
दर रविवारी सकाळी ८ ते ९ बालोपासना

© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org