श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
७४३ रत्नागिरी दापोली
७४४ रत्नागिरी धाकटी आबंवली
७४५ रत्नागिरी गिम्हवणे (दापोली)
७४६ रत्नागिरी हर्णे
७४७ रत्नागिरी जालगांव (दापोली)
७४८ रत्नागिरी जालगांव (पांगारवाडी)
७४९ रत्नागिरी करजगांव
 
 आद्य... १०५ १०६ - १०७ - १०८ १०९ ... अंत्य
मुख्य शाखा : रत्नागिरी
शाखेचे नाव : आरवली (तुरळ खेर्डी)
सेवा प्रमुख :

श्री संदीप सीताराम कांगणे
मुक्काम पोस्ट आरवली, ता. संगमेश्वर,
जि. रत्नागिरी पिन कोड - ४१५६०८.

मो.नं.०९९६०१९३८९९ 

उपासना केंद्र :

श्री दत्तमंदिर  दत्तवाडी आरवली 
मुक्काम पोस्ट आरवली, ता. संगमेश्वर,
जि. रत्नागिरी पिन कोड - ४१५६०८.

उपासनेविषयी माहिती :

रविवार सकाळी ८ ते ९ बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org