श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
७५० रत्नागिरी कर्दे
७५१ रत्नागिरी लाडघर
७५२ रत्नागिरी मुरुड (दापोली)
७५३ रत्नागिरी पालंदे (दापोली)
७५४ रत्नागिरी पालगड
७५५ रत्नागिरी सालदुरे (दापोली)
७५६ रत्नागिरी तुळशी मोहल्ला
 
 आद्य... १०६ १०७ - १०८ - १०९ ११० ... अंत्य
मुख्य शाखा : रत्नागिरी
शाखेचे नाव : लाडघर
सेवा प्रमुख : श्री. रमेश झगडे
मु. पो. लाडघर, ता. दापोली,
जि. रत्नागिरी पिन कोड - ४१५७१२.
उपासना केंद्र : श्री चंडिकादेवी मंदिर, लाडघर
उपासनेविषयी माहिती : दर रविवारी ९ ते १०।। सायंस्मरण भजन,
दर रविवारी सकाळी ८ ते ९ बालोपासना

© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org