श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१६ शाखा

क्र. शाखा
७५० लाडघर
७५१ मुरुड (दापोली)
७५२ पालंदे (दापोली)
७५३ पालगड
७५४ सालदुरे (दापोली)
७५५ तुळशी मोहल्ला
७५६ वाकवली
 
आद्य... १०६ १०७ - १०८ - १०९ ११० ... अंत्य
शाखेचे नाव : आरवली (तुरळ खेर्डी)
सेवा प्रमुख :

श्री संदीप सीताराम कांगणे
मुक्काम पोस्ट आरवली, ता. संगमेश्वर,
जि. रत्नागिरी पिन कोड - ४१५६०८.

मो.नं.०९९६०१९३८९९ 

उपासना केंद्र :

श्री दत्तमंदिर  दत्तवाडी आरवली 
मुक्काम पोस्ट आरवली, ता. संगमेश्वर,
जि. रत्नागिरी पिन कोड - ४१५६०८.

उपासनेविषयी माहिती :

रविवार सकाळी ८ ते ९ बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org