श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१६ शाखा

क्र. शाखा
७५७ आरवली (तुरळ खेर्डी)
७५८ अलोरे
७५९ पेढांबे (अलोरे)
७६० भराडे (अलोरे)
७६१ भरणे (खेड)
७६२ भाटी (दाभोळ खेर्डी)
७६३ चिखली (खेर्डी)
 
आद्य... १०७ १०८ - १०९ - ११० १११ ... अंत्य
शाखेचे नाव : आरवली (तुरळ खेर्डी)
सेवा प्रमुख :

श्री संदीप सीताराम कांगणे
मुक्काम पोस्ट आरवली, ता. संगमेश्वर,
जि. रत्नागिरी पिन कोड - ४१५६०८.

मो.नं.०९९६०१९३८९९ 

उपासना केंद्र :

श्री दत्तमंदिर  दत्तवाडी आरवली 
मुक्काम पोस्ट आरवली, ता. संगमेश्वर,
जि. रत्नागिरी पिन कोड - ४१५६०८.

उपासनेविषयी माहिती :

रविवार सकाळी ८ ते ९ बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org