श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
७५७ रत्नागिरी वाकवली
७५८ रत्नागिरी आरवली (तुरळ खेर्डी)
७५९ रत्नागिरी अलोरे
७६० रत्नागिरी पेढांबे (अलोरे)
७६१ रत्नागिरी भराडे (अलोरे)
७६२ रत्नागिरी भरणे (खेड)
७६३ रत्नागिरी भाटी (दाभोळ खेर्डी)
 
 आद्य... १०७ १०८ - १०९ - ११० १११ ... अंत्य
मुख्य शाखा : रत्नागिरी
शाखेचे नाव : घोणसरे
सेवा प्रमुख :

सौ शीतल विकास खातु
भराडा, मुक्काम पोस्ट रामपूर,
ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी पिन कोड - ४१५७०२.

मो.नं.०९४०३५७३०७१ /०२३५५-२४०१७४ 

उपासना केंद्र :

श्री मारुती मंदिर, घोणसरे, ता. चिपळूण.

उपासनेविषयी माहिती :

सौमवार  व  मंगळवार  सायंकाळी ४ ते ५।। सोमवार सायंस्मरण,
गुरुवार सायंकाळी ४ ते ५ नामस्मरण, मंगळवार चन, आरती,
रविवार ८ ते ९ बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org