श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
७७१ रत्नागिरी घोणसरे
७७२ रत्नागिरी गुहागर
७७३ रत्नागिरी गुणदे (खेड)
७७४ रत्नागिरी हडकणी (सावर्डे, खेड)
७७५ रत्नागिरी जामगे (खेड)
७७६ रत्नागिरी जानवळे (श्रुंगारतळी)
७७७ रत्नागिरी कान्हे (खेर्डी)
 
 आद्य... १०९ ११० - १११ - ११२ ११३ ... अंत्य
मुख्य शाखा : रत्नागिरी
शाखेचे नाव : केळशी
सेवा प्रमुख :

श्री.मनोहर बाळाराम श्रीवर्धनकर 
केळशी, ता. मंडनगड, जि. रत्नागिरी
पिन कोड - ४१५७१७.                                    मो.नं.०७७७४९०२३२९ 

उपासना केंद्र :

श्री राम मंदिर, केळशी.

उपासनेविषयी माहिती :

दररोज दुपारी ४ ते ५।। प्रातस्मरण/सायंस्मरण आळीपाळीने,
रात्रौ ९ ते १० नित्योपासना,
दर रविवारी सकाळी ७.०० ते ८.३० भजन व  बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org