श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१६ शाखा

क्र. शाखा
७७१ गुहागर
७७२ गुणदे (खेड)
७७३ हडकणी (सावर्डे, खेड)
७७४ जामगे (खेड)
७७५ जानवळे (श्रुंगारतळी)
७७६ कान्हे (खेर्डी)
७७७ केळशी
 
आद्य... १०९ ११० - १११ - ११२ ११३ ... अंत्य
शाखेचे नाव : केळशी
सेवा प्रमुख :

श्री.मनोहर बाळाराम श्रीवर्धनकर 
केळशी, ता. मंडनगड, जि. रत्नागिरी
पिन कोड - ४१५७१७.                                    मो.नं.०७७७४९०२३२९ 

उपासना केंद्र :

श्री राम मंदिर, केळशी.

उपासनेविषयी माहिती :

दररोज दुपारी ४ ते ५।। प्रातस्मरण/सायंस्मरण आळीपाळीने,
रात्रौ ९ ते १० नित्योपासना,
दर रविवारी सकाळी ७.०० ते ८.३० भजन व  बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org