श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१६ शाखा

क्र. शाखा
७७१ गुहागर
७७२ गुणदे (खेड)
७७३ हडकणी (सावर्डे, खेड)
७७४ जामगे (खेड)
७७५ जानवळे (श्रुंगारतळी)
७७६ कान्हे (खेर्डी)
७७७ केळशी
 
आद्य... १०९ ११० - १११ - ११२ ११३ ... अंत्य
शाखेचे नाव : मुंढे (अलोरे)
सेवा प्रमुख : श्री अनिल घाग
मु. पो. मुंढे, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी
उपासना केंद्र : श्री मारुती मंदिर, मुंढे
उपासनेविषयी माहिती : रविवार सकाळी ८ ते ९ बालोपासना

© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org