श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
७७८ रत्नागिरी केळशी
७७९ रत्नागिरी खडपोली
७८० रत्नागिरी खामशेत (श्रुंगारतळी)
७८१ रत्नागिरी खवटी (खेड)
७८२ रत्नागिरी खेड
७८३ रत्नागिरी खेर्डी
७८४ रत्नागिरी खेरशेत (तुरळ खेर्डी)
 
 आद्य... ११० १११ - ११२ - ११३ ११४ ... अंत्य
मुख्य शाखा : रत्नागिरी
शाखेचे नाव : केळशी
सेवा प्रमुख :

श्री.मनोहर बाळाराम श्रीवर्धनकर 
केळशी, ता. मंडनगड, जि. रत्नागिरी
पिन कोड - ४१५७१७.                                    मो.नं.०७७७४९०२३२९ 

उपासना केंद्र :

श्री राम मंदिर, केळशी.

उपासनेविषयी माहिती :

दररोज दुपारी ४ ते ५।। प्रातस्मरण/सायंस्मरण आळीपाळीने,
रात्रौ ९ ते १० नित्योपासना,
दर रविवारी सकाळी ७.०० ते ८.३० भजन व  बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org