श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१६ शाखा

क्र. शाखा
७७८ खडपोली
७७९ खामशेत (श्रुंगारतळी)
७८० खवटी (खेड)
७८१ खेड
७८२ खेर्डी
७८३ खेरशेत (तुरळ खेर्डी)
७८४ मुंढे (अलोरे)
 
आद्य... ११० १११ - ११२ - ११३ ११४ ... अंत्य
शाखेचे नाव : मार्गताम्हाने
सेवा प्रमुख : सौ शीतल संतोष सावंत
मुकाकम पोस्ट मार्गताम्हाने, ता. चिपळूण
जि. रत्नागिरी पिन कोड - ४१५७०२.
उपासना केंद्र : श्रीधर ग्रंथालय, मु.पो. मार्गताम्हाने, ता. चिपळूण.
उपासनेविषयी माहिती : रविवार सकाळी ८ ते ९ बालोपासना

© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org