श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
७७८ रत्नागिरी केळशी
७७९ रत्नागिरी खडपोली
७८० रत्नागिरी खामशेत (श्रुंगारतळी)
७८१ रत्नागिरी खवटी (खेड)
७८२ रत्नागिरी खेड
७८३ रत्नागिरी खेर्डी
७८४ रत्नागिरी खेरशेत (तुरळ खेर्डी)
 
 आद्य... ११० १११ - ११२ - ११३ ११४ ... अंत्य
मुख्य शाखा : रत्नागिरी
शाखेचे नाव : मार्गताम्हाने
सेवा प्रमुख : सौ शीतल संतोष सावंत
मुकाकम पोस्ट मार्गताम्हाने, ता. चिपळूण
जि. रत्नागिरी पिन कोड - ४१५७०२.
उपासना केंद्र : श्रीधर ग्रंथालय, मु.पो. मार्गताम्हाने, ता. चिपळूण.
उपासनेविषयी माहिती : रविवार सकाळी ८ ते ९ बालोपासना

© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org