श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
७८५ रत्नागिरी मुंढे (अलोरे)
७८६ रत्नागिरी पवारवाडी (अलोरे)
७८७ रत्नागिरी कोळकेवाडी (अलोरे)
७८८ रत्नागिरी नारदखेरकी (अलोरे)
७८९ रत्नागिरी पोफळी (अलोरे)
७९० रत्नागिरी ओमळी (अलोरे)
७९१ रत्नागिरी कोंडआंबेड (संगमेश्वर)
 
 आद्य... १११ ११२ - ११३ - ११४ ११५ ... अंत्य
मुख्य शाखा : रत्नागिरी
शाखेचे नाव : मार्गताम्हाने
सेवा प्रमुख : सौ शीतल संतोष सावंत
मुकाकम पोस्ट मार्गताम्हाने, ता. चिपळूण
जि. रत्नागिरी पिन कोड - ४१५७०२.
उपासना केंद्र : श्रीधर ग्रंथालय, मु.पो. मार्गताम्हाने, ता. चिपळूण.
उपासनेविषयी माहिती : रविवार सकाळी ८ ते ९ बालोपासना

© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org