श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
७९२ रत्नागिरी मार्गताम्हाने
७९३ रत्नागिरी नातू नगर
७९४ रत्नागिरी नवानगर (दाभोळ खेर्डी)
७९५ रत्नागिरी पाग (खेर्डी)
७९६ रत्नागिरी पालपेणे (खेर्डी)
७९७ रत्नागिरी पालशेत (खेर्डी)
७९८ रत्नागिरी पंचनदी (दाभोळ खेर्डी)
 
 आद्य... ११२ ११३ - ११४ - ११५ ११६ ... अंत्य
मुख्य शाखा : रत्नागिरी
शाखेचे नाव : मार्गताम्हाने
सेवा प्रमुख : सौ शीतल संतोष सावंत
मुकाकम पोस्ट मार्गताम्हाने, ता. चिपळूण
जि. रत्नागिरी पिन कोड - ४१५७०२.
उपासना केंद्र : श्रीधर ग्रंथालय, मु.पो. मार्गताम्हाने, ता. चिपळूण.
उपासनेविषयी माहिती : रविवार सकाळी ८ ते ९ बालोपासना

© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org