श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
८०६ रत्नागिरी राऊळवाडी (तुरळ खेर्डी)
८०७ रत्नागिरी सती (खेर्डी)
८०८ रत्नागिरी सावर्डे (खेर्डी)
८०९ रत्नागिरी शिगवणवाडी (खेर्डी)
८१० रत्नागिरी शिरगांव (अलोरे)
८११ रत्नागिरी कुंभार्ली (अलोरे)
८१२ रत्नागिरी श्रृंगारतळी
 
 आद्य... ११४ ११५ - ११६ - ११७ ११८ ... अंत्य
मुख्य शाखा : रत्नागिरी
शाखेचे नाव : राजापूर
सेवा प्रमुख :

श्री मिलिंद भालचंद्र दिवटे
मु.पो. राजापूर, दिवटेवाडी, ता. राजापूर,
जि. रत्नागिरी, पिन कोड - ४१६७०२.

मो.नं.९२७३२९५९२२ 

उपासना केंद्र :

कामादेवी मंदिर समर्थ नगर भतळि राजापूर 

जि. रत्नागिरी, पिन कोड - ४१६७०२.

उपासनेविषयी माहिती :

दररोज सायंकाळी  ४.०० ते ५.३० आळीपाळीने प्रात:स्मरण  व सायंस्मरण 
दर रविवारी ८.०० ते ९.०० बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org