श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
८१३ रत्नागिरी तळेवाडी
८१४ रत्नागिरी तळसर वरची शिर्केवाडी
८१५ रत्नागिरी उंबरशेत
८१६ रत्नागिरी वेहेळे (खेर्डी)
८१७ रत्नागिरी अडिवरे
८१८ रत्नागिरी कशेळी
८१९ रत्नागिरी पाचल
 
 आद्य... ११५ ११६ - ११७ - ११८ ११९ ... अंत्य
मुख्य शाखा : रत्नागिरी
शाखेचे नाव : राजापूर
सेवा प्रमुख :

श्री मिलिंद भालचंद्र दिवटे
मु.पो. राजापूर, दिवटेवाडी, ता. राजापूर,
जि. रत्नागिरी, पिन कोड - ४१६७०२.

मो.नं.९२७३२९५९२२ 

उपासना केंद्र :

कामादेवी मंदिर समर्थ नगर भतळि राजापूर 

जि. रत्नागिरी, पिन कोड - ४१६७०२.

उपासनेविषयी माहिती :

दररोज सायंकाळी  ४.०० ते ५.३० आळीपाळीने प्रात:स्मरण  व सायंस्मरण 
दर रविवारी ८.०० ते ९.०० बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org