श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
८२० रत्नागिरी राजापूर
८२१ रत्नागिरी आगरनरळ - बोंड्ये
८२२ रत्नागिरी बोंबलेवाडी
८२३ रत्नागिरी बोंड्ये (रत्नागिरी)
८२४ रत्नागिरी चरवेली (हातखंबा)
८२५ रत्नागिरी डांगेवाडी (हातखंबा)
८२६ रत्नागिरी गांवखडी
 
 आद्य... ११६ ११७ - ११८ - ११९ १२० ... अंत्य
मुख्य शाखा : रत्नागिरी
शाखेचे नाव : राजापूर
सेवा प्रमुख :

श्री मिलिंद भालचंद्र दिवटे
मु.पो. राजापूर, दिवटेवाडी, ता. राजापूर,
जि. रत्नागिरी, पिन कोड - ४१६७०२.

मो.नं.९२७३२९५९२२ 

उपासना केंद्र :

कामादेवी मंदिर समर्थ नगर भतळि राजापूर 

जि. रत्नागिरी, पिन कोड - ४१६७०२.

उपासनेविषयी माहिती :

दररोज सायंकाळी  ४.०० ते ५.३० आळीपाळीने प्रात:स्मरण  व सायंस्मरण 
दर रविवारी ८.०० ते ९.०० बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org