श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
८२० रत्नागिरी राजापूर
८२१ रत्नागिरी आगरनरळ - बोंड्ये
८२२ रत्नागिरी बोंबलेवाडी
८२३ रत्नागिरी बोंड्ये (रत्नागिरी)
८२४ रत्नागिरी चरवेली (हातखंबा)
८२५ रत्नागिरी डांगेवाडी (हातखंबा)
८२६ रत्नागिरी गांवखडी
 
 आद्य... ११६ ११७ - ११८ - ११९ १२० ... अंत्य
मुख्य शाखा : रत्नागिरी
शाखेचे नाव : रत्नागिरी
सेवा प्रमुख :

श्रीमती दर्शन कमलाकर सुर्वे

मु.मांडवी पो.रत्नागिरी रत्नागिरी,
जि. रत्नागिरी पिन कोड - ४१५६१२.

उपासना केंद्र :

परमार्थ निकेतन

वरची आळी 

रत्नागिरी,
जि. रत्नागिरी पिन कोड - ४१५६१२.

उपासनेविषयी माहिती :

दररोज  सकाळी ७.०० ते ८.३० प्रात: स्मरण 
सायंकाळी ४.३० ते ६.००  सायान्स्मरण 
रात्रौ ९.०० ते १०.००  नित्योपासना 
दर रविवार सकाळी ७.०० ते ८.३० भजन बालोपासना

सर्व उत्सव 


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org