श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
८२७ रत्नागिरी हातखंबा (रत्नागिरी)
८२८ रत्नागिरी जैतापूर
८२९ रत्नागिरी कडवई
८३० रत्नागिरी कळंबस्ते (संगमेश्वर)
८३१ रत्नागिरी कसबा (संगमेश्वर)
८३२ रत्नागिरी लांजा
८३३ रत्नागिरी मुर्शी (साखरपा)
 
 आद्य... ११७ ११८ - ११९ - १२० १२१ ... अंत्य
मुख्य शाखा : रत्नागिरी
शाखेचे नाव : रत्नागिरी
सेवा प्रमुख :

श्रीमती दर्शन कमलाकर सुर्वे

मु.मांडवी पो.रत्नागिरी रत्नागिरी,
जि. रत्नागिरी पिन कोड - ४१५६१२.

उपासना केंद्र :

परमार्थ निकेतन

वरची आळी 

रत्नागिरी,
जि. रत्नागिरी पिन कोड - ४१५६१२.

उपासनेविषयी माहिती :

दररोज  सकाळी ७.०० ते ८.३० प्रात: स्मरण 
सायंकाळी ४.३० ते ६.००  सायान्स्मरण 
रात्रौ ९.०० ते १०.००  नित्योपासना 
दर रविवार सकाळी ७.०० ते ८.३० भजन बालोपासना

सर्व उत्सव 


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org