श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१६ शाखा

क्र. शाखा
८३४ बुंबी (देवरुख)
८३५ देवरुख
८३६ साडवली साईनगर (देवरुख)
८३७ साखरपा
८३८ संगमेश्वर
८३९ सोनवडे (देवरुख)
८४० तुरळ
 
आद्य... ११८ ११९ - १२० - १२१ १२२ ... अंत्य
शाखेचे नाव : तुरळ
सेवा प्रमुख :

श्री रविंद्र मारुती पाटील
रेल्वेलाईन जवळ, मु. पो. तुरळ,
ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी पिन कोड - ४१५६०९.

मो.नं.०९६०१९३८९९,०७७६७९५१६९५ 

उपासना केंद्र :

श्री रविंद्र मारुती पाटील, यांचे घरी 
रेल्वेलाईन जवळ, मु. पो. तुरळ,
ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी पिन कोड - ४१५६०९.

उपासनेविषयी माहिती :

सोमवार व   मंगळवार  सायंकाळी ५.०० ते ६.३०   सायंस्मरण,
शनिवार रात्रौ ९ ते १० नित्योपासना,
रविवार सकाळी ८ ते ९ बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org