श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१६ शाखा

क्र. शाखा
८३४ बुंबी (देवरुख)
८३५ देवरुख
८३६ साडवली साईनगर (देवरुख)
८३७ साखरपा
८३८ संगमेश्वर
८३९ सोनवडे (देवरुख)
८४० तुरळ
 
आद्य... ११८ ११९ - १२० - १२१ १२२ ... अंत्य
शाखेचे नाव : कडेगांव
सेवा प्रमुख : १) श्री माधव श्रीधर कुलकर्णी
मु. पो. कडेगांव, ता. खानापूर,
जि. सांगली पिन कोड - ४१५३०४.

२) श्री महादेव आबा बकरे
जैन मंदिर शेजारी, कडेगांव,
ता. कडेगांव, जि. सांगली पिन कोड - ४१५३०४.
उपासना केंद्र : शेड बांधकाम, सिद्धकला भजन हॉल, कडेगांव
उपासनेविषयी माहिती : दररोज सायंकाळी ३।। ते ५ प्रातस्मरण/सायंस्मरण आळीपाळीने,
रात्रौ ९ ते १० नित्योपासना,
रविवार सकाळी ८ ते ९ बालोपासना

© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org