श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
८४१ रत्नागिरी तुरळ
८४२ सांगली बत्तिस शिराळा
८४३ सांगली बुधगांव
८४४ सांगली चाणक्यपुरी (विश्रामबाग)
८४५ सांगली हरिपूर
८४६ सांगली इसलामपूर
८४७ सांगली जत
 
 आद्य... ११९ १२० - १२१ - १२२ १२३ ... अंत्य
मुख्य शाखा : सांगली
शाखेचे नाव : कवठे महाकाळ (मिरज)
सेवा प्रमुख : श्री शैलेंद्र वामन चव्हाण
महाकाली साखर कारखाना, राजाराम बापु नगर,
मु. पो. कवठे महाकाळ,
ता. मिरज, जि. सांगली
उपासना केंद्र : --
उपासनेविषयी माहिती : बालोपासना व भजन

© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org