श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
८४८ सांगली कडेगांव
८४९ सांगली मिरज
८५० सांगली बनशंकरी मंदिर (मालगांव, मिरज)
८५१ सांगली म्हैसाळ (मिरज)
८५२ सांगली अंकलखोप (मिरज)
८५३ सांगली आष्टा (मिरज)
८५४ सांगली बेडग (मिरज)
 
 आद्य... १२० १२१ - १२२ - १२३ १२४ ... अंत्य
मुख्य शाखा : सांगली
शाखेचे नाव : कडेगांव
सेवा प्रमुख : १) श्री माधव श्रीधर कुलकर्णी
मु. पो. कडेगांव, ता. खानापूर,
जि. सांगली पिन कोड - ४१५३०४.

२) श्री महादेव आबा बकरे
जैन मंदिर शेजारी, कडेगांव,
ता. कडेगांव, जि. सांगली पिन कोड - ४१५३०४.
उपासना केंद्र : शेड बांधकाम, सिद्धकला भजन हॉल, कडेगांव
उपासनेविषयी माहिती : दररोज सायंकाळी ३।। ते ५ प्रातस्मरण/सायंस्मरण आळीपाळीने,
रात्रौ ९ ते १० नित्योपासना,
रविवार सकाळी ८ ते ९ बालोपासना

© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org