श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१६ शाखा

क्र. शाखा
८५५ नागांव कवठे (सांगली)
८५६ सांगली
८५७ सावळज
८५८ विटा
८५९ हेळवाक
८६० कराड
८६१ कोडोली
 
आद्य... १२१ १२२ - १२३ - १२४ १२५ ... अंत्य
शाखेचे नाव : कवठे महाकाळ (मिरज)
सेवा प्रमुख : श्री शैलेंद्र वामन चव्हाण
महाकाली साखर कारखाना, राजाराम बापु नगर,
मु. पो. कवठे महाकाळ,
ता. मिरज, जि. सांगली
उपासना केंद्र : --
उपासनेविषयी माहिती : बालोपासना व भजन

© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org