श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
८५५ सांगली कवठे महाकाळ (मिरज)
८५६ सांगली नागांव कवठे (सांगली)
८५७ सांगली सांगली
८५८ सांगली सावळज
८५९ सांगली विटा
८६० सातारा हेळवाक
८६१ सातारा कराड
 
 आद्य... १२१ १२२ - १२३ - १२४ १२५ ... अंत्य
मुख्य शाखा : सांगली
शाखेचे नाव : कवठे महाकाळ (मिरज)
सेवा प्रमुख : श्री शैलेंद्र वामन चव्हाण
महाकाली साखर कारखाना, राजाराम बापु नगर,
मु. पो. कवठे महाकाळ,
ता. मिरज, जि. सांगली
उपासना केंद्र : --
उपासनेविषयी माहिती : बालोपासना व भजन

© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org