श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
८५५ सांगली कवठे महाकाळ (मिरज)
८५६ सांगली नागांव कवठे (सांगली)
८५७ सांगली सांगली
८५८ सांगली सावळज
८५९ सांगली विटा
८६० सातारा हेळवाक
८६१ सातारा कराड
 
 आद्य... १२१ १२२ - १२३ - १२४ १२५ ... अंत्य
मुख्य शाखा : सातारा
शाखेचे नाव : सातारा
सेवा प्रमुख :

सौ.उज्वला अनिल वाघ 
१६८,यादोगोपाळ पेठ 
रामकृष्ण अपार्टमेंट 
दैवज्ञा कार्यालय शेजारी 
सातारा
मो.नं.०९६०४१७४१९२ 
सातारा, पिन कोड - ४१५००२.

३)परमार्थ निकेतन, श्रीहरिमंदिर,
११९ व्यंकटपुरा पेठ, सातारा

उपासना केंद्र :

परमाथ निकेतन, श्रीहरिमंदिर,
११९ व्यंकटपुरा पेठ, सातारा

उपासनेविषयी माहिती :

सकाळी ७ ते ८।। प्रातस्मरण,
सायंकाळी ४ ते ५।। सायंस्मरण,
रात्रौ ८ ते ९ नित्योपासना,
रविवारी सकाळी प्रातस्मरणमध्ये बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org