श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
८६२ सातारा कोडोली
८६३ Kolhapur Ram Mandir Jaysingpur
८६४ जयसिंगपूर शिरोळ
८६५ सातारा महाबळेश्वार
८६६ सातारा पांचगणी
८६७ सातारा फलटण
८६८ सातारा रहिमतपूर
 
 आद्य... १२२ १२३ - १२४ - १२५ १२६ ... अंत्य
मुख्य शाखा : सातारा
शाखेचे नाव : सातारा
सेवा प्रमुख :

सौ.उज्वला अनिल वाघ 
१६८,यादोगोपाळ पेठ 
रामकृष्ण अपार्टमेंट 
दैवज्ञा कार्यालय शेजारी 
सातारा
मो.नं.०९६०४१७४१९२ 
सातारा, पिन कोड - ४१५००२.

३)परमार्थ निकेतन, श्रीहरिमंदिर,
११९ व्यंकटपुरा पेठ, सातारा

उपासना केंद्र :

परमाथ निकेतन, श्रीहरिमंदिर,
११९ व्यंकटपुरा पेठ, सातारा

उपासनेविषयी माहिती :

सकाळी ७ ते ८।। प्रातस्मरण,
सायंकाळी ४ ते ५।। सायंस्मरण,
रात्रौ ८ ते ९ नित्योपासना,
रविवारी सकाळी प्रातस्मरणमध्ये बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org