श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१६ शाखा

क्र. शाखा
८६९ वाई
८७० शिमोगा
८७१ देवगड
८७२ हिंदळे (देवगड)
८७३ विजयदुर्ग
८७४ जानवली (कणकवली)
८७५ कलमठ (कणकवली)
 
आद्य... १२३ १२४ - १२५ - १२६ १२७ ... अंत्य
शाखेचे नाव : सातारा
सेवा प्रमुख :

सौ.उज्वला अनिल वाघ 
१६८,यादोगोपाळ पेठ 
रामकृष्ण अपार्टमेंट 
दैवज्ञा कार्यालय शेजारी 
सातारा
मो.नं.०९६०४१७४१९२ 
सातारा, पिन कोड - ४१५००२.

३)परमार्थ निकेतन, श्रीहरिमंदिर,
११९ व्यंकटपुरा पेठ, सातारा

उपासना केंद्र :

परमाथ निकेतन, श्रीहरिमंदिर,
११९ व्यंकटपुरा पेठ, सातारा

उपासनेविषयी माहिती :

सकाळी ७ ते ८।। प्रातस्मरण,
सायंकाळी ४ ते ५।। सायंस्मरण,
रात्रौ ८ ते ९ नित्योपासना,
रविवारी सकाळी प्रातस्मरणमध्ये बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org