श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१६ शाखा

क्र. शाखा
८६९ वाई
८७० शिमोगा
८७१ देवगड
८७२ हिंदळे (देवगड)
८७३ विजयदुर्ग
८७४ जानवली (कणकवली)
८७५ कलमठ (कणकवली)
 
आद्य... १२३ १२४ - १२५ - १२६ १२७ ... अंत्य
शाखेचे नाव : वैभववाडी (कणकवली)
सेवा प्रमुख : श्रीमती शालीनी गोविंद सावंत
मु. एडगांव रामेश्वरवाडी, पो. वैभववाडी,
ता. वैभववाडी, जि. सिंधुदुर्ग पिन - ४१६८१०.
उपासना केंद्र : --
उपासनेविषयी माहिती : --

© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org