श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
८७६ सिंधुदुर्ग विजयदुर्ग
८७७ सिंधुदुर्ग जानवली (कणकवली)
८७८ सिंधुदुर्ग कलमठ (कणकवली)
८७९ सिंधुदुर्ग कणकवली
८८० सिंधुदुर्ग कणकवली (गावडेवाडी)
८८१ सिंधुदुर्ग कोकिसरे (कणकवली)
८८२ सिंधुदुर्ग फोंडा घाट (कणकवली)
 
 आद्य... १२४ १२५ - १२६ - १२७ १२८ ... अंत्य
मुख्य शाखा : सिंधुदुर्ग
शाखेचे नाव : वैभववाडी (कणकवली)
सेवा प्रमुख : श्रीमती शालीनी गोविंद सावंत
मु. एडगांव रामेश्वरवाडी, पो. वैभववाडी,
ता. वैभववाडी, जि. सिंधुदुर्ग पिन - ४१६८१०.
उपासना केंद्र : --
उपासनेविषयी माहिती : --

© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org