श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१६ शाखा

क्र. शाखा
८७६ कणकवली
८७७ कणकवली (गावडेवाडी)
८७८ कोकिसरे (कणकवली)
८७९ फोंडा घाट (कणकवली)
८८० वैभववाडी (कणकवली)
८८१ बागवाडी (मालवण)
८८२ देऊळवाडा (मालवण)
 
आद्य... १२४ १२५ - १२६ - १२७ १२८ ... अंत्य
शाखेचे नाव : वैभववाडी (कणकवली)
सेवा प्रमुख : श्रीमती शालीनी गोविंद सावंत
मु. एडगांव रामेश्वरवाडी, पो. वैभववाडी,
ता. वैभववाडी, जि. सिंधुदुर्ग पिन - ४१६८१०.
उपासना केंद्र : --
उपासनेविषयी माहिती : --

© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org