श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
८८३ सिंधुदुर्ग वैभववाडी (कणकवली)
८८४ सिंधुदुर्ग बागवाडी (मालवण)
८८५ सिंधुदुर्ग देऊळवाडा (मालवण)
८८६ सिंधुदुर्ग धामापूर (मालवण)
८८७ सिंधुदुर्ग मालवण
८८८ सिंधुदुर्ग आजगांव - सावंतवाडी
८८९ सिंधुदुर्ग कसाळ
 
 आद्य... १२५ १२६ - १२७ - १२८ १२९ ... अंत्य
मुख्य शाखा : सिंधुदुर्ग
शाखेचे नाव : वैभववाडी (कणकवली)
सेवा प्रमुख : श्रीमती शालीनी गोविंद सावंत
मु. एडगांव रामेश्वरवाडी, पो. वैभववाडी,
ता. वैभववाडी, जि. सिंधुदुर्ग पिन - ४१६८१०.
उपासना केंद्र : --
उपासनेविषयी माहिती : --

© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org