श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१६ शाखा

क्र. शाखा
८८३ धामापूर (मालवण)
८८४ मालवण
८८५ आजगांव - सावंतवाडी
८८६ कसाळ
८८७ कोलगांव
८८८ कुडाळ
८८९ सावंतवाडी
 
आद्य... १२५ १२६ - १२७ - १२८ १२९ ... अंत्य
शाखेचे नाव : वैभववाडी (कणकवली)
सेवा प्रमुख : श्रीमती शालीनी गोविंद सावंत
मु. एडगांव रामेश्वरवाडी, पो. वैभववाडी,
ता. वैभववाडी, जि. सिंधुदुर्ग पिन - ४१६८१०.
उपासना केंद्र : --
उपासनेविषयी माहिती : --

© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org