श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१६ शाखा

क्र. शाखा
८९७ सोलापूर (श्री सरस्वती मंदिर)
८९८ सोलापूर शहर
८९९ उसमानाबाद
९०० शक्तीगणेशमंदिर, सिडको
९०१ नामदेव विठ्ठल मंदिर
९०२ डावखरवाडी
९०३ बजरंगवाडी
 
आद्य... १२७ १२८ - १२९ - १३० १३१ ... अंत्य
शाखेचे नाव : उजनी कॉलनी, श्रीदत्तमंदीर
सेवा प्रमुख : श्री.श्याम उत्पात
वर्षा ४४, विठ्ठलनगर,
पंढरपूर जि. सोलापूर.
उपासना केंद्र : श्रीदत्तमंदीर
उपासनेविषयी माहिती : दर सोम, बुध सायं ४ ते ५।। प्रातस्मरण / सायंस्मरण आळीपाळीने,
दर रविवारी सकाळी ८।। ते ९।। बालोपासना
दर एकादशी - भजन

© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org