श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
८९७ सोलापुर सोलापूर (श्री गिता ज्ञानेश्वर मंदिर)
८९८ सोलापुर पंढरपूर
८९९ सोलापुर सोलापूर (श्री गजानन मंदिर)
९०० सोलापुर सोलापूर (श्री सरस्वती मंदिर)
९०१ सोलापुर सोलापूर शहर
९०२ उस्मानाबाद उसमानाबाद
९०३ नाशिक शक्तीगणेशमंदिर, सिडको
 
 आद्य... १२७ १२८ - १२९ - १३० १३१ ... अंत्य
मुख्य शाखा : पंढरपूर
शाखेचे नाव : उजनी कॉलनी, श्रीदत्तमंदीर
सेवा प्रमुख : श्री.श्याम उत्पात
वर्षा ४४, विठ्ठलनगर,
पंढरपूर जि. सोलापूर.
उपासना केंद्र : श्रीदत्तमंदीर
उपासनेविषयी माहिती : दर सोम, बुध सायं ४ ते ५।। प्रातस्मरण / सायंस्मरण आळीपाळीने,
दर रविवारी सकाळी ८।। ते ९।। बालोपासना
दर एकादशी - भजन

© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org