श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१६ शाखा

क्र. शाखा
९०४ जनरल वैद्दनगर
९०५ विनय नगर
९०६ गोविंद नगर
९०७ भगूर
९०८ उजनी कॉलनी, श्रीदत्तमंदीर
९०९ तळा
९१० धामणसई
 
आद्य... १२८ १२९ - १३० - १३१ १३२ ... अंत्य
शाखेचे नाव : उजनी कॉलनी, श्रीदत्तमंदीर
सेवा प्रमुख : श्री.श्याम उत्पात
वर्षा ४४, विठ्ठलनगर,
पंढरपूर जि. सोलापूर.
उपासना केंद्र : श्रीदत्तमंदीर
उपासनेविषयी माहिती : दर सोम, बुध सायं ४ ते ५।। प्रातस्मरण / सायंस्मरण आळीपाळीने,
दर रविवारी सकाळी ८।। ते ९।। बालोपासना
दर एकादशी - भजन

© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org