श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
९०४ नाशिक नामदेव विठ्ठल मंदिर
९०५ नाशिक डावखरवाडी
९०६ नाशिक बजरंगवाडी
९०७ नाशिक जनरल वैद्दनगर
९०८ नाशिक विनय नगर
९०९ नाशिक गोविंद नगर
९१० नाशिक भगूर
 
 आद्य... १२८ १२९ - १३० - १३१ १३२ ... अंत्य
मुख्य शाखा : पंढरपूर
शाखेचे नाव : उजनी कॉलनी, श्रीदत्तमंदीर
सेवा प्रमुख : श्री.श्याम उत्पात
वर्षा ४४, विठ्ठलनगर,
पंढरपूर जि. सोलापूर.
उपासना केंद्र : श्रीदत्तमंदीर
उपासनेविषयी माहिती : दर सोम, बुध सायं ४ ते ५।। प्रातस्मरण / सायंस्मरण आळीपाळीने,
दर रविवारी सकाळी ८।। ते ९।। बालोपासना
दर एकादशी - भजन

© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org