श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
९११ पंढरपूर उजनी कॉलनी, श्रीदत्तमंदीर
९१२ रायगड तळा
९१३ रायगड धामणसई
९१४ रायगड जामगांव
९१५ सांगली इस्लामपूर - आंबामाता मंदिर
९१६ मनमाड श्री बालाजी मंदिर
९१७ मनमाड मु.पो.उगव
 
 आद्य... १२९ १३० - १३१ - १३२ १३३ ... अंत्य
मुख्य शाखा : पंढरपूर
शाखेचे नाव : उजनी कॉलनी, श्रीदत्तमंदीर
सेवा प्रमुख : श्री.श्याम उत्पात
वर्षा ४४, विठ्ठलनगर,
पंढरपूर जि. सोलापूर.
उपासना केंद्र : श्रीदत्तमंदीर
उपासनेविषयी माहिती : दर सोम, बुध सायं ४ ते ५।। प्रातस्मरण / सायंस्मरण आळीपाळीने,
दर रविवारी सकाळी ८।। ते ९।। बालोपासना
दर एकादशी - भजन

© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org