श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१६ शाखा

क्र. शाखा
९९ कुदनूर
१०० महागांव
१०१ मासेवाडी
१०२ मुमेवाडी
१०३ नेसरी
१०४ निंगुडगे
१०५ पेंढारवाडी
 
आद्य... १३ १४ - १५ - १६ १७ ... अंत्य
शाखेचे नाव : शिप्पूर
सेवा प्रमुख :

सौ संगला आण्णासाहेब बागडी
दसरा चौक, नेसरी,
ता. गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर,
पिन कोड - ४१६५०२.

उपासना केंद्र :

  

उपासनेविषयी माहिती :

रविवार बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org