श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१६ शाखा

क्र. शाखा
बहादूरवाडी
बैलूर
१० बाळगमट्टी
११ घटप्रभा
१२ हब्बेनट्टी (पिरनवाडी)
१३ होनगा
१४ हुंचेनहट्टी
 
आद्य - २ - ... अंत्य
शाखेचे नाव : किणये
सेवा प्रमुख :

सौ. हिरा शिवाजी देसाई
नेताजी गल्ली, किणये,
ता. जि. बेळगांव.
पिन कोड - ५९००१४.

उपासना केंद्र :

श्री महालक्ष्मी मंदिर, किणये.

उपासनेविषयी माहिती :

दर सोमवारी, मंगळवारी रात्रौ ७।। ते ९ प्रातस्मरण / सायंस्मरण आळीपाळीने,
दर रविवारी सकाळी ८ ते ९ बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org