श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
१४८ ग़ोवा आंबेडे
१४९ ग़ोवा आमोणा (केपे गोवा)
१५० ग़ोवा आस्कावाडा
१५१ ग़ोवा बायणा (वास्को गोवा)
१५२ ग़ोवा बाळ्ळी
१५३ ग़ोवा बस्तोडा - बारदेश (गोवा)
१५४ ग़ोवा बेती बारदेश (गोवा)
 
 आद्य... २० २१ - २२ - २३ २४ ... अंत्य
मुख्य शाखा : ग़ोवा
शाखेचे नाव : आंबेडे
सेवा प्रमुख :

कु. पुजा पुंडलिक हळदणकर
श्री शांतादुर्गा देवस्थानाजवळ, आंबेडे,
नगरगांव, वाळपई, गोवा.

उपासना केंद्र :

श्री शांतादुर्गा मंदिर, आंबेडे, नगरगांव.

उपासनेविषयी माहिती :

शुक्रवार सायंकाळी ५।। ते ६।। बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org