श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
१४८ ग़ोवा आंबेडे
१४९ ग़ोवा आमोणा (केपे गोवा)
१५० ग़ोवा आस्कावाडा
१५१ ग़ोवा बायणा (वास्को गोवा)
१५२ ग़ोवा बाळ्ळी
१५३ ग़ोवा बस्तोडा - बारदेश (गोवा)
१५४ ग़ोवा बेती बारदेश (गोवा)
 
 आद्य... २० २१ - २२ - २३ २४ ... अंत्य
मुख्य शाखा : ग़ोवा
शाखेचे नाव : भाटले (गोवा)
सेवा प्रमुख :

सौ भावना रामराय वायंगणकर
यशवंत निवास, बिल्डिंग,
मु. पो. भाटला, पणजी,
गोवा - ४०३००२.

उपासना केंद्र :

परमार्थ निकेतन (बालसंस्कार केंद्र),
सटीभवानी मंदिराजवळ, भाटले,
पणजी, गोवा - ४०३००२.

उपासनेविषयी माहिती :

दररोज सकाळी ७ ते ८।। प्रातस्मरण,
रात्रौ ७ ते ८।। सायंस्मरण,
रविवार सकाळी ९ ते १० बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org