श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
१४८ ग़ोवा आंबेडे
१४९ ग़ोवा आमोणा (केपे गोवा)
१५० ग़ोवा आस्कावाडा
१५१ ग़ोवा बायणा (वास्को गोवा)
१५२ ग़ोवा बाळ्ळी
१५३ ग़ोवा बस्तोडा - बारदेश (गोवा)
१५४ ग़ोवा बेती बारदेश (गोवा)
 
 आद्य... २० २१ - २२ - २३ २४ ... अंत्य
मुख्य शाखा : ग़ोवा
शाखेचे नाव : धानवा (थीवी बारदेश गोवा)
सेवा प्रमुख :

सौ सुकांती सु. शिरोडकर
थीवी, धानवा बारदेश,
गोवा - ४०३५०२.

उपासना केंद्र :

श्री राष्ट्रोळी मंडप, धानवा, थीवी, गोवा.

उपासनेविषयी माहिती :

रविवार सकाळी ९ ते १० बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org