श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१६ शाखा

क्र. शाखा
१४८ आंबेडे
१४९ आमोणा (केपे गोवा)
१५० आस्कावाडा
१५१ बायणा (वास्को गोवा)
१५२ बाळ्ळी
१५३ बस्तोडा - बारदेश (गोवा)
१५४ बेती बारदेश (गोवा)
 
आद्य... २० २१ - २२ - २३ २४ ... अंत्य
शाखेचे नाव : धानवा (थीवी बारदेश गोवा)
सेवा प्रमुख :

सौ सुकांती सु. शिरोडकर
थीवी, धानवा बारदेश,
गोवा - ४०३५०२.

उपासना केंद्र :

श्री राष्ट्रोळी मंडप, धानवा, थीवी, गोवा.

उपासनेविषयी माहिती :

रविवार सकाळी ९ ते १० बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org