श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
१५५ ग़ोवा भाटले (गोवा)
१५६ ग़ोवा भोमा (गोवा)
१५७ ग़ोवा बोरी फोंडा (गोवा)
१५८ ग़ोवा कलंगूट (नेरुळ गोवा)
१५९ ग़ोवा चिखली (वास्को गोवा)
१६० ग़ोवा चिंबल (चिंचवाडा)
१६१ ग़ोवा दाडाची वाडी (पेडणे गोवा)
 
 आद्य... २१ २२ - २३ - २४ २५ ... अंत्य
मुख्य शाखा : ग़ोवा
शाखेचे नाव : भाटले (गोवा)
सेवा प्रमुख :

सौ भावना रामराय वायंगणकर
यशवंत निवास, बिल्डिंग,
मु. पो. भाटला, पणजी,
गोवा - ४०३००२.

उपासना केंद्र :

परमार्थ निकेतन (बालसंस्कार केंद्र),
सटीभवानी मंदिराजवळ, भाटले,
पणजी, गोवा - ४०३००२.

उपासनेविषयी माहिती :

दररोज सकाळी ७ ते ८।। प्रातस्मरण,
रात्रौ ७ ते ८।। सायंस्मरण,
रविवार सकाळी ९ ते १० बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org