श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१६ शाखा

क्र. शाखा
१५५ भाटले (गोवा)
१५६ भोमा (गोवा)
१५७ बोरी फोंडा (गोवा)
१५८ कलंगूट (नेरुळ गोवा)
१५९ चिखली (वास्को गोवा)
१६० चिंबल (चिंचवाडा)
१६१ दाडाची वाडी (पेडणे गोवा)
 
आद्य... २१ २२ - २३ - २४ २५ ... अंत्य
शाखेचे नाव : धानवा (थीवी बारदेश गोवा)
सेवा प्रमुख :

सौ सुकांती सु. शिरोडकर
थीवी, धानवा बारदेश,
गोवा - ४०३५०२.

उपासना केंद्र :

श्री राष्ट्रोळी मंडप, धानवा, थीवी, गोवा.

उपासनेविषयी माहिती :

रविवार सकाळी ९ ते १० बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org