श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
१६२ ग़ोवा धानवा (थीवी बारदेश गोवा)
१६३ ग़ोवा धावे (सत्तरी गोवा)
१६४ ग़ोवा डिचोली (गोवा)
१६५ ग़ोवा दुर्भाट (फोंडा गोवा)
१६६ ग़ोवा गावकरवाडा (केपे गोवा)
१६७ ग़ोवा गांवसावाडा - म्हापसा गोवा
१६८ ग़ोवा गिरवडे (बारदेश गोवा)
 
 आद्य... २२ २३ - २४ - २५ २६ ... अंत्य
मुख्य शाखा : ग़ोवा
शाखेचे नाव : धानवा (थीवी बारदेश गोवा)
सेवा प्रमुख :

सौ सुकांती सु. शिरोडकर
थीवी, धानवा बारदेश,
गोवा - ४०३५०२.

उपासना केंद्र :

श्री राष्ट्रोळी मंडप, धानवा, थीवी, गोवा.

उपासनेविषयी माहिती :

रविवार सकाळी ९ ते १० बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org