श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
१६९ ग़ोवा हडफडे (बारदेश गोवा)
१७० ग़ोवा हणजुण (माझलवाडा गोवा)
१७१ ग़ोवा हणजुण बांध (बारदेश गोवा)
१७२ ग़ोवा भटवाडी (हरमल)
१७३ ग़ोवा हरमल (पेडणे गोवा)
१७४ ग़ोवा हातुर्ली मये (डिचोली गोवा)
१७५ ग़ोवा हेडलँड सडा वास्को (गोवा)
 
 आद्य... २३ २४ - २५ - २६ २७ ... अंत्य
मुख्य शाखा : ग़ोवा
शाखेचे नाव : हडफडे (बारदेश गोवा)
सेवा प्रमुख :

सौ प्रफुल पिळणकर
तांबुडकी गाडा, मु. हडफडे,
बारदेश, गोवा, पिन कोड - ४०३५१८.

उपासना केंद्र :

श्री चौरंगीनाथ देवस्थान, हडफडे, गोवा

उपासनेविषयी माहिती :

रविवार सकाळी ८ ते ९ बालोपासना,
सोमवार व रविवार सायंकाळी ४ ते ५।। भजन


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org